بار عام اشاره به کتیبه ای متعلق به خشایارشا میباشد که نمونه آن در تخت جمشید شیراز و موزه ایران باستان قرار دارد.اگر برای دیدن تخت جمشید، امکان سفر به شیراز را ندارید، نگران نباشید در هر جای پایتخت که هستید می توانید برای تماشای بخشی از شکوه پارسه بشتابید.

نقش برجسته بارِ عام، سر ستون هخامنشی، کتیبه خشایارشا، مجسمه سگ سنگی، پلکان و ستون سنگی تخت جمشید، این 6 قطعه از تمدن ایران باستان هستند که می‌توانند شما را به سفری به درازای 2هزار و 500سال پیش ببرند. یکی از سالم ترین و زیباترین نقوش بر جامانده از عهد هخامنش، نقش برجسته بار عام می باشد.

در قسمت مرکزی این نقش برجسته باشکوه، تصویر حکاکی یک پادشاه در حالت نشسته را می بینید که در مورد اینکه این تصویر متعلق به کدامیک از تاجداران هخامنشی اختلاف نظر وجود دارد که البته نظر مورخان با مقایسه اختلاف جزئی تاج این دو پادشاه به خشایارشا، پسر داریوش کبیر نزدیک تر است. نقش بار عام روایت رسم شاهانه ای است که در آن به مردم اجازه دیدار با شاه و درباریان داده می شد که البته دارای اصول و قواعد مخصوص به خودش بوده است. بدین صورت که فرد مشتاق دیدار ابتدا باید درخواست دیدار با شاه و درباریان را ارائه می داد که این کار بارخواهی نام داشت. در صورت موافقت با درخواست وی، باریاب نامیده می شد و میتوانست به دیدار شاه نائل شود.

باریاب هنگامی که به خدمت شاه می رسید باید به او تعظیم می کرد یا اصطلاحا باید بر او نماز می‌بُرد. در مرکز این نقش در یک دست عصای شاهی و در دست دیگر آن گل نیلوفر قرار دارد که نماد صلح و محبت است. در حقیقت در یک دست شاه اقتدار و در دست دیگر او صلح نشان داده شده است. در سده هشتم قبل از میلاد، تصویر نیلوفر از مصر به فنیقیه و سپس آشور و ایران انتقال یافت و در این سرزمین ها گاهی جانشین درخت مقدس می شد. گل نیلوفر از آن جا که در سپیده دم باز و در هنگام غروب بسته می شود به خورشید شباهت دارد که خود منبع الهی حیات است.