زیارتگاه چک چک یزد در شهر اردکان استان یزد واقع شده و از مهم ترین و مقدس ترین زیارتگاههای زرتشتیان میباشد. موقعیت قرار گیری این زیارتگاه، درختان سرسبز اطرافش و چشمه آب آن در منطقه ای کویری تصویری بی بدیل و شگفت انگیز را به وجود آورده است. به دلیل آنکه چک چک در دل کوه های بین اردکان و انجیره جای گرفته است، مسیر دسترسی به آن نسبتاً دشوار است و بازدید از آن به کسانی که مشکل یا ناتوانی جسمی خاصی دارند توصیه نمیشود.

صدای چکیدن آب از سقف زیارتگاه اولین چیزی است که نظر شما را به خود جلب خواهد کرد، به احتمال زیاد علت نامگذاری این مکان نیز همین امر بوده است. این زیارتگاه به اسم «چکچکو» و «پیر سبز» نیز شناخته میشود، عبارت پیر سبز از دو بخش پیر و سبز تشکیل شده است، در آیین مهر (آیین پرستش الهه میترا)، پیر برای اطلاق بر عنوان کسی که آخرین گام عرفانی را پیموده استفاده میشود و به دلیل وجود درختان کهنسال چنار در این مکان، واژه سبز نیز به آن اضافه شده است.

درباره چگونگی ایجاد زیارتگاه پیر سبز روایات و داستان های متفاوت و گوناگونی وجود دارد. براساس متن برخی از کتابهای تاریخی هنگامی که در زمان حکومت یزدگر سوم که آخرین پادشاه ساسانی بود، عرب ها به کاخ مدائن یورش بردند، پادشاه به فکرحفظ و نجات جان خود و خانواده اش افتاد. بنابراین به همراه همسرش «کتایون»، پسرانش «هرمزان» و «اردشیر» و دخترانش «شهربانو»، «پارس‌بانو»، «مهربانو»، «نازبانو» و «نیک‌بانو» یه سمت یزد رهسپار شد تا آسیبی به آن‌ها وارد نشود.

پس از کشته شدن یزدگرد سوم، خانواده او نیز از هم گسیخته شده و هر یک راهیِ منطقه ای از ایران میشوند. به اعتقاد پیروان زرتشتی، پارس بانو، یکی از دختران یزدگرد سوم، به اردکان می رود و در شکاف کوهی ناپدید میشود. برای زنده نگه داشتن نام و یاد پارس بانو، زرتشتیان در آن دوران این مکان را تبدیل به عبادتگاه کرده و تا به امروز از آن حفاظت کرده اند همچنین برخی اعتقاد دارند که در گذشته، لباسی در شکاف کوه وجود داشته که از آن جدا و به عنوان تبرک نگهداری میشود. در نهایت لازم به ذکر است که این روایات سندیت و اعتبار تاریخی آنچنانی نداشته و در مورد چرایی و چگونگی پدید آمدن زیارتگاه چک چک بین کارشناسان اتفاق نظر وجود ندارد.