بی‌بی کوکب دختر نصیرخان سردار جنگ، همسر فتحعلی‌خان سردارمعظم و عروس ایلخان مشهور امیر مفخم بختیاری، یکی از زنان بختیاری دوره قاجار است. بی‌بی کوکب در سال 1271 شمسی به دنیا آمد و همانطور که دوره قاجار مرسوم بود تحصیلاتش را تحت نظر معلمان سرخانه گذراند.

یکی از آثاری که با حمایت بی‌بی کوکب ایجاد شد قلعه دزک بود، پدر و عمویش به مطالعه کتاب بسیار علاقه مند بودند و در قلعه‌های دزک و سورک کتاب‌های ارزشمند و نفیسی در اختیار  داشتند.

خان‌های بختیاری با اصفهان مراودات بسیاری داشتند، در نتیجه بی‌بی کوکب بختیار قسمت زیادی از سال را در این شهر می‌گذراند و تحصیلاتش را در مکتب‌خانه‌های اصفهان پی می‌گرفت. پدر بی‌بی کوکب توجه ویژه‌ای به تحصیل و مطالعه او نشان می‌داد، به صورتی که او به طور مستمر کتب ادبی، تاریخی و دینی را مطالعه می‌کرد. همین امر او را به یکی از فرهیخته‌ترین زنان عصر تبدیل کرد.

بی‌بی کوکب بختیار اولین بانوی ایرانی بود که سفرنامه فرنگستانش را نگاشت، این اثر قدیمی‌ترین و اولین سفرنامه ای است که یک بانوی ایرانی به رشته تحریر درآورده است.

بی‌بی کوکب بختیار که تقیدات مذهبی داشت در سال 1327 شمسی به شهر مکه مشرف شد. تاریخ‌نگاران دربارة این سفرنامه مطالب متفاوتی نوشته‌اند، به طور مثال عبدالعلی خسروی، که از خاندان خوانین بختیاری است دربارة این سفرنامه چنین می‌نویسد: بی‌بی کوکب از خانواده تبارین بختیاری و از زنان فاضله روزگار خود بوده که با سنت شکنی‌هایش، تمام کارهای سیاسی - اجتماعی مردان را انجام می‌داد.

به طور کلی بی‌بی کوکب زمستان‌ها در اصفهان و تهران سکونت داشت و باقی سال در روستای دزک در چهارمحال و بختیاری بود و در پایان عمر بیشتر در منطقه لنجان اصفهان اقامت داشت.

در زمان اقامت بی‌بی کوکب در روستای دزک، چهره‌های برجسته و اندیشمندان بزرگی چون علامه دهخدا، محمد مصدق، وحید دستگردی، آندره مالرو، جلیل شهناز، حسن کسایی و تاج اصفهانی به قلعه دزک آمد و شد داشتند.

از آنجایی که کتابخانه قلعه بسیار غنی بود، تالیف «لغت‌نامه» و «امثال و حکم» دهخدا از آن‌جا شروع می‌شود و علامه دهخدا به مدت دو سال مهمان بختیاری‌های خونگرم در روستای دزک بود.

این بانوی فرهیخته و سفرنامه‌نویس، در اردیبهشت‌ماه 1339 هجری شمسی دارفانی را به وداع گفت و در تکیه میرفندرسکی اصفهان که آرامگاه خانوادگی خوانین بختیاری است، به خاک سپرده شد.

در خطوط ابتدایی سفرنامه، بی‌بی کوکب دربارة یکی از دغدغه‌های ذهنی‌اش پیش از سفر به فرنگ که همان نوع پوشش در آنجاست صحبت می‌کند، او در این زمینه از ایرانیان به فرنگ رفته پرس و جو و تحقیق کرده و به جواب رسیده است. دیگر دغدغة ذهنی او این است که غذا و خوراک در فرنگ چگونه است، برای حل این دغدغه نیز او به  آیات و روایات استناد می‌کند.

سفرنامه بی‌بی کوکب علاوه بر آنکه اهمیت و اعتبار ادبی دارد، نشان دهندة وسعت اطلاعات، آگاهی، هوش و عدم خودباختگی نویسنده در مقابل ظواهر فرنگ است.