جشنواره فانوس از حیث تاریخی دومین جشنوارۀ کهن چینی بعد از جشن سال نوری چینی است. منشا این جشنواره به زمان ورود آیین بودا به چین باز می گردد. در ابتدای حکومت سلسله های شرقی، امپراتور از آیین بودا طرف داری می کرد و از آنجا که شنیده بود در پانزدهم هرماه راهبان در برخی از معابد فانوس روشن میکنند، فرمان داد تا مردم چین در تمامی معابد، کاخ ها و حتی خانه هایشان فانوس روشن کنند در واقع با رسمیت یافتن آیین بودا در سال 206پیش از میلاد، جشنواره فانوس نماد تایید و حمایت رسمی امپراتوری چین از آیین بودا به شمار می آید و به تدریج این جشنواره به یکی از مهمترین ملی چین تبدیل می شود.

در روز این جشن ها، مردم چین فانوس های کاغذی به رنگ قرمز درست می کنند که نمادی از شادی و خوشبختی برای آن هاست. جشنواره فانوس به دلیل فعالیت های متنوع از جمله رقص شیر و اژدها، آتش بازی، نمایش های خیابانی، موسیقی و آواز خوانی، غذاهای مخصوص و مسابقات هیجان انگیز، مفرحترین جشن د رمیان جشنواره های چین به شمار می رود. مردم چین این جشن را قدردانی برای روئیت قرص کامل ماه می دانند و در این روز برای رسیدن به اقبالی بلند به دیدار اقوام و بستگان خود می روند و در کنار یکدیگر غذای سنتی کوفته برنجی می خورند. امروزه به دلیل فرصتی که این جشنواره در اختیار دختران و پسران جوان قرار می دهد تا با هم به گردش بروند، از آن به عنوان روزعشاق چینی نیز یاد می شود.