مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: پرونده نهایی ثبت جهانی "منظر تاریخی هگمتانه تا همدان" تکمیل شده و پاییز سال‌جاری به یونسکو ارسال می‌شود.

علی مالمیر شنبه ۲۰ شهریورماه در حاشیه بازدید از موزه منطقه‌ای غرب کشور، بیان کرد: محوطه ۳۱ هکتاری هگمتانه تبدیل به یک کارگاه شده و در حال حاضر شش کارگاه فعال در حوزه‌های مرمت، اجرای زیرساخت‌های گردشگری، موزه منطقه‌ای و اقدامات حفاظتی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین پروژه‌هایی که در سیاست‌گذاری پیش‌بینی شده خواناسازی برج و باروها و حصارهای هگمتانه است، افزود: بر اساس نظر باستان شناسان این قسمت به دوره هخامنشی و ماد برمی‌گردد و علاوه بر خواناسازی، اقدامات حفاظتی نیز برای این قسمت در حال انجام است.

مالمیر با اشاره به اینکه خواناسازی برج و باروهای هگمتانه یکی از مهمترین پروژه‌های در حال انجام است، اضافه کرد: این کار باید تداوم پیدا کند، همچنین خواناسازی در بخش‌های اساسی که پیش‌بینی شده و مطالعاتش انجام گرفته باید طی دو سال آینده به اتمام برسد.

وی مطرح کرد: با کمک نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی از وزیر میراث فرهنگی درخواست می‌کنیم اولویت ثبت جهانی محور غرب کشور پرونده هگمتانه باشد و امیدوایم در انتهای این مسیر، سال آینده شاهد حضور ارزیابان یونسکو در همدان باشیم.

منبع: ایسنا