سفری مسئولانه

لذت تجربه سفر با رعایت نکات بسیار ساده

رها نکردن زباله

به هرجای دنیا که سفرمیکنید،اگر به سطل زباله دسترسی ندارید ، زباله تان را تا رسیدن به سطل زباله در ساحل،خیابان،مکان تفریحی و... لطفا رها نکنید.

نکات مهم عکاسی

به نکاتی که درباره عکاسی از اماکن تاریخی،فرهنگی،طبیعی به صورت علامتهای راهنما ذکر شده حتما توجه کنید مانند عکاسی بدون فلش از داخل موزه ها.

با حیوانات مهربان باشید

در سفر،به زیستگاههای حیوانات نزدیک نشوید و به آنها آسیب نزنید.

احترام به جامعه محلی

در سفر،به مردم و جامعه محلی احترام بگذارید، پرخاشگری ، توهین ، بدرفتاری.. هرگز !

رفتار معقول

به هرجای دنیا که سفر میکنید علی رغم همه آزادی هایی که خواهید داشت،سعی کنیدرفتار معقول داشته باشید.

احترام به فرهنگ

وقتی سفر میکنید باید بپذیرید که شما در خانه نیستید ، در کشور و یا شهردیگری هستید که زندگی متفاوتی را دنبال میکنند ،پس باید به فرهنگ آنجا احترام بگذارید.

از طبیعت سوغاتی جمع نکنید

از اماکن تاریخی و خصوصا اماکن طبیعی برای خود سوغاتی به خانه نبرید چه یک قطع سنگ کوچک یا یک تکه از بنای تاریخی ! بعضی از مردم وقتی از مکانی بازید میکنند سعی دارند تیکه ای از آنجا بردارند.. آنها متعلق به شما نیستند پس تنها به لذت تجربه از مکان گردشگری اکتفا کنید.لطفا !

احترام به اماکن گردشگری

اماکن تاریخی،فرهنگی یک کشور میراث آن کشور به حساب می آیند. پس به آنها احترام بگذارید و در زمان بازدید سعی کنید با نگاهتان تمام قوانینی که در آنجا اعلام شده،را رصد کرده و رعایت کنید.

مطالعه قوانین مقصد پیش از سفر

هرشهر و کشور با جایی که شما زندگی میکنید متفاوته و قوانین خاص خودش رو داره.ممکنه بعضی قوانین در شهر و کشور شما عادی باشه ولی در جای دیگه جرم تلقی بشه.پس قبل از سفر قوانین مربوط به آنجا رو مطالعه کنید.